Certyfikaty, świadectwa, nagrody

Dotacje na Innowacje UE

Electron Beam nowoczesna technologia w branży opakowań miękkich

Powstanie nowej generacji systemu suszenia w technologii EB (Electron Beam) otworzyło nowe możliwości w produkcji elastycznych opakowań w przemyśle poligrafi cznym. W technologii tej akcelerowane elektrony o niskiej energii wykorzystywane są w procesach suszenia farb w takich technikach druku, jak fl eksografi a czy off set. Urządzenia suszące w technologii EB umożliwiają pełne zintegrowanie ich z maszyną drukującą nie zwiększając przy tym gabarytów maszyny. W porównaniu z innymi technikami suszenia, EB umożliwia szybkie prowadzenie druku przy niższym zużyciu prądu, dzięki czemu koszty druku ulegają obniżeniu.

Najważniejsze zalety tej technologii to: brak rozpuszczalników w farbie, wysoka jakość druku – w przypadku off setu porównywalna z uzyskiwaną w technologii rotograwiurowej, brak szkodliwych substancji migrujących do żywności, niskie zużycie energii elektrycznej, bardzo dobra drukowalność i wysoki kontrast kolorów oraz duża odporność farb na działanie czynników mechanicznych i chemicznych. Ponadto technologia Electron Beam może być stosowana do lakierowania i laminowania EB bezpośrednio na linii maszyny drukującej. W Polsce jedyną fi rmą od kilku lat z powodzeniem stosującą tę technologię jest drukarnia Euro Print Sp. z o.o.

czytaj w pdf

Technologia EB w Polsce

O praktycznych aspektach technologii suszenia wiązką elektronów (EB) mówią „Vidartowi” przedstawiciele drukarni Euro Print Sp. z o.o. mieszczącej się w Komornikach koło Poznania. To, jak dotąd, jedyna w Polsce drukarnia, w której wykorzystywana jest maszyna z suszeniem EB.

Elektrony w służbie drukarni

Rynek europejski, w tym polski, opakowań miękkich zdominowany jest przez technologię fleksograficzną oraz wklęsłodruk. Niewiele jest firm offsetowych, które działają w tym obszarze. Jedną z nich jest drukarnia EURO PRINT Sp. z o.o. w Komornikach koło Poznania.

Firma reprezentuje polski kapitał i działa od 1992 roku. Pierwotnie w wynajmowanych pomieszczeniach na terenie Poznania, a od 2001 roku w Komornikach, tuż przy wyjeździe na Wrocław, gdzie wybudowano nowy zakład. Drukarnia dysponowała wówczas 3 maszynami rolowymi Giebeler drukującymi na papierze z polietylenem, papierze z diofanem, (PVDC) oraz papierze z aluminium. Wykonywano również laminaty z papieru z foliami tworzyw sztucznych…