I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
W trosce o zachowanie Twojego prawa do prywatności, jak i spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy niniejszą Politykę Prywatności, która przedstawia i informuje o sposobie w jakim przekazane przez Ciebie dane są gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane.

II. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE
Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest EURO PRINT sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Fabianowska 137, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000084282,  o kapitale zakładowym w wysokości 1 586 500,00  złotych, posługującą się numerem NIP: 7811013939, REGON: 63040311500000 (dalej jako „My” lub „Spółka”).
Obsługujemy stronę internetową www.euro-print.pl (zwaną dalej „Stroną” lub „Serwisem”). W Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do „Ciebie” lub „Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą nam swoje dowolne dane.

III. GROMADZENIE, WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Gromadzimy i przetwarzamy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to dla nas niezbędne – na przykład do wysłania zamówionej przez Użytkownika oferty handlowej, realizowania usług na rzecz Użytkowników Serwisu, kontaktu z Użytkownikiem lub dla poprawienia sposobu wyświetlania treści na naszych stronach. Użytkownik nie ma obowiązku podawania nam żadnych danych osobowych, jednakże niepodanie ich może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
Gdy Użytkownik skończy korzystać z Serwisu, możemy przetwarzać dane osobowe w zakresie wymaganym do komunikacji marketingowej – za zgodą Użytkownika. Po zakończeniu przetwarzania dane są usuwane zgodnie z właściwymi przepisami.
Gromadzimy informacje dotyczące interakcji z Serwisem i usługami, w tym są to w szczególności dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

IV. CELE W JAKICH PRZETWARZANE SĄ DANE
Dane Użytkowników wykorzystujemy m.in. w następujących celach: wykonania umów zawartych z Użytkownikami, prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o naszych produktach i usługach, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych za uprzednią zgodą Użytkownika, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji handlowych.

V. COOKIES
Do powyższych celów zbieramy także informacje zawarte w plikach Cookies (ciasteczka), które zapisywane są na komputerze użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym zawierające informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.
Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia  przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony.
Wykorzystujemy następujące rodzaje cookies:
Pliki cookies niezbędne
Należą do nich pliki, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA

Jeśli tego nie chcesz, możesz zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.

VI. ODBIORCY TWOICH DANYCH
Przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z najwyższą starannością dobiera środki techniczne do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, szczególnie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Do danych osobowych mają dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Spółki lub podmiotów, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Mamy ciągłą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych i ograniczamy dostęp do nich w sposób zapewniający odpowiednią ochronę danych.

VII. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON
Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisów, których Administratorem jest Spółka. Nie ponosimy odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jesteśmy. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia na Twoją rzecz usług, realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika (jeżeli zostanie zawarta), realizacji  innej umowy, w tym dotyczącej naszych produktów (jeżeli zostanie zawarta), a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami.
Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody.
W przypadku udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane, ale jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.
Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.

IX. TWOJE PRAWA
W stosunku do przetwarzanych przez nas danych masz prawo, w stosownym przypadku, opisanym szczególnie w przepisach art.. 15-22 RODO do:
1) sprostowania Twoich danych,
2) ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
3) przeniesienia swoich danych,
4) usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej,
5) dostępu do danych (w tym celu zgłoś się do nas, aby uzyskać kopię swoich danych przetwarzanych przez nas),
6) sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych z podaniem odpowiedniej podstawy prawnej, odnoszącej się do konkretnej sytuacji faktycznej, w tym do skorzystania z opcji rezygnacji z możliwości wykorzystania ww. danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
7) odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody w dowolnej chwili, o ile uprzednio wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, od 25 maja 2018 r. masz uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z niektórych usług Serwisu.


X. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii oraz oferty Sklepu oraz Serwisu powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których jednak Cię poinformujemy w stosownych przypadkach.

XI. KONTAKT
Jeśli masz do nas jakieś pytania związane z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: EURO PRINT sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Fabianowska 137, 62-052 Komorniki, adres e-mail: info@euro-print.pl , tel. +48 618109701.